Quality Electric Motors
made in the Czech Republic!
image img2 image img2 image img2


Inductie motor efficiëntie bij gedeeltelijk laden (bij DOL) en tijdens VSD-besturing.

Er bestaat geen internationale standaard die testprocedures specificeert voor het vaststellen van de systeemefficiëntie van motoren en omvormers.

Over het algemeen heeft een inductiemotor die wordt geleverd met een spannings-PWM-omvormer (pulsbreedtegemoduleerd) een lager rendement vanwege de extra verliezen veroorzaakt door harmonischen. die hun oorsprong vinden in de omvormer en worden versterkt door lange kabels.

Hogere schakelfrequenties verhogen het motorrendement (verminderen de motorverliezen) maar verlagen het rendement van de omvormer (omdat de commutatieverliezen toenemen).

Het uitgangsvermogen van de invertergestuurde motor is direct gerelateerd aan de uitgangsfrequentie (tot aan het punt van de basisfrequentie):

               

Het rendement van elektromotoren wordt berekend door de verliezen op te tellen. De spanning THD (Total Harmonic Distortion) draagt bij aan de toename van motorverliezen. Algemeen wordt aangenomen dat de motorverliezen met 20% toenemen als gevolg van THD.
Lijst met verliezen bij kooiankermotoren VSD-gestuurd
5-50 Hz
VSD-gestuurd
>50Hz
Geen belastingsverliezen Magnetiserende (ijzer)verliezen Hysteresisverliezen Hetzelfde (Licht gestegen)
Eddy Current Losses Hetzelfde (Licht gestegen)
Ventilatieverliezen Verliezen in ventilator- en roterende onderdelen Verminderd Increased
Friction Losses Losses in Bearings Verminderd Toegenomen
Belastingverliezen Joule (koper) verliezen in stator Veroorzaakt door stroom die door de wikkeling gaat Toegenomen Toegenomen
Joule-verliezen in rotor Veroorzaakt door stroom die door de rotorkooi gaat Toegenomen Toegenomen
Verdwaalde verliezen Eerder toegevoegd als 0.5% van de totale verliezen --- ---

Moderne VSD's (Variable Speed Drives) of omvormers zijn zeer efficiënte apparaten. Hun efficiëntie ligt meestal tussen 96% en 98%.
Het totale systeemrendement (ηT ) is dan een combinatie van het motorrendement (ηm) en het omvormerrendement (η ik).

Voorbeeld:  ηT = ηm x ηi = 0.90 x 0.96 = 0.864 (86.4%)

Omvormers met een "goede" uitgangsgolfvorm hebben vaak last van een spanningsval. De uitgangsspanning is iets lager dan de ingangsspanning.


Van Houcke NV
Vlamingveld 32
8490 Jabbeke
BelgiëTel. +32 (0)50/25 04 90©Van Houcke NV